Dlaczego takie wydanie Nowego Testamentu?

Pomysł wydania Nowego Testamentu w wersji z dużymi literami narodził się w 2011 roku dzięki rozmowom z wieloma czytelnikami Pisma Świętego.

Wiele osób, pragnących regularnie czytywać Pismo Święte, skarży się na małe litery i nieczytelne czcionki w dostępnych wydaniach, co znacznie utrudnia lekturę. Problem jest szczególnie bolesny dla osób starszych, których wzrok nie jest już tak sprawny jak za czasów młodości.

Dodatkową trudnością, szczególnie dla osób starszych, jest wysoki koszt dostępnych egzemplarzy Pisma Świętego; w dodatku tym większy, im większy jest format wydania. Dla osób żyjących ze skromnych rent i emerytur zakup dużego wydania Pisma Świętego był do tej pory bardzo poważnym wydatkiem.

Te dwa cele - dostępność i łatwość czytania - postawiliśmy sobie za cel tworząc to wydanie. Po dwóch latach przygotowań i konsultacji, oddajemy w Wasze ręce jedyne w Polsce wydanie Pisma Świętego stworzone specjalnie dla osób mających problemy ze wzrokiem.

Przygotowane specjalnie dla Ciebie

Przygotowując wydanie konsultowaliśmy się z ekspertami w dziedzinie typografii celem dobrania jak najbardziej czytelnej czcionki.

Dzięki tej współpracy czcionka, którą wydrukowaliśmy nasze wydanie Nowego Testamentu jest nie tylko znacznie większa niż w innych wydaniach, ale także została spocjalnie dobrana pod kątem kształtu liter, odstępów i wielkości poszczególnych elementów - wszystko po to, aby czytanie wymagało jak najmniejszego wysiłku.

Dzięki temu litery są bardzo wyraźne i łatwe do rozróżnienia, a zmęczenie wzroku przy czytaniu naszego wydania jest znacznie mniejsze niż w przypadku innych wydań.

Klikając tutaj możesz wydrukować jedną stronę naszego wydania i porównać ją z tradycyjnymi wydaniami.

Nowy Przekład Warszawski

Wykorzystany w wydaniu tekst Nowego Testamentu jest uwspółcześnioną wersją tak zwanego Nowego Przekładu Warszawskiego, wydanego w roku 1967 przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Uwspółcześnienia dokonał Karol Czarnowski.

Przekład ten jest w warstwie językowej bardzo podobny do popularnego w polskich kościołach protestanckich tzw. przekładu warszawskiego. Dzięki zastosowaniu tego przekładu, treść Nowego Testamentu będzie bez trudu zrozumiała dla osób posługujących się do tej pory tradycyjnymi wydaniami Pisma Świętego.

Zespół odpowiedzialny za wydanie

Niniejsze wydanie zostało stworzone przy współpracy prezbitera Kazimierza Sosulskiego. Za całość przygotowań technicznych, w tym skład, korektę, przetworzenie i opracowanie listy odsyłaczy oraz projekt okładki odpowiada Michał Pleban. Ostateczne poprawki w tekście zostały naniesione przez Piotra Jankowskiego.